Kdo je drobný, malý a střední podnikatel?

Podle zákonných ustanovení je jako drobný, malý a střední podnikatel vedená osoba, pokud zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a dále roční obrat firmy nepřesahuje částku 50 milionů EUR. Přitom malé podniky se označují jako takové, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 10 milionů EUR. A drobný podnikateljeten podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a roční obrat jeho firmy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Kráčející podnikatel

Jaká je konkrétní forma podpor?

Drobné, malé a střední podniky přispívají k rozvoji našeho hospodářství. Z toho důvodu je určitě významná podpora, samozřejmě efektivní podpora, která je věnovaná těmto sektorům. Podporovat drobné, malé a střední podnikatele a pomáhat rozvoji podnikatelského prostředí je nejen cestou ke zvyšování ekonomiky, ale vede i k větší prosperitě naší republiky a samozřejmě je zde i faktor zvyšování životní úrovně. Programy podpor těmto podnikatelům jsou na určitá období schvalovaná usneseními vlády České republiky. Podnikatel, který má zájem se účastnit těchto programů vyhlašovaných na podporu podnikání, předloží svůj projekt ke schválení. O poskytnutí podpory dále rozhoduje ten, kdo je poskytovatelem dané podpory. Jaké jsou konkrétní formy této podpory?  Mohou to být například bankovní záruky, které obsahují cenově zvýhodněné záruky za bankovní úvěry, nebo se jedná o záruky za návrh do obchodní veřejné soutěže, dále mohou být poskytnuté různé dotace. Podpora může mít i formu zvýhodněných úvěrů, jako jsou bezúročné úvěry, nebo úvěry se sníženou úrokovou sazbou.
Podnikatel a noviny
K finanční pomoci se řadí návratné finanční podpory při vstupu na zahraniční trhy, součástí jsou i zlevněné poradenské a vzdělávací služby a příspěvky, které jsou vydávány na rozvoj lidských zdrojů. Pokud máte zájem o více informací, tak ty je možné získat z Odboru podpory malého a středního podnikání, který je u Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Drobné, malé a střední podnikání je spojené s rizikem a závislostí na dobrém vývoji naší ekonomiky. Ale pokud se rozhodnete takto podnikat, tak na druhou stranu dostanete šanci k vlastní seberealizaci, naučíte se větší zodpovědnosti a samostatnosti, spolu s velkou dávkou nezávislosti.