Algicid Techneco je účinný prostředek proti řasám

Algicid je jedna z nejčastěji využívaných látek pro čištění vody. Je speciálně zaměřen na výskyt vodních řas, které bezpečně zahubí. Jeho složení může být velmi různorodé, záleží na mnoha faktorech – výrobní technologii, využitelném prostředí, na ekologickém měřítku a zatížení životního prostředí atd. V současné době se s ním můžeme setkat v podobě sloučenin chlóru anebo síranu měďnatého, případně syntetických látek, jako je atrazin či simazin. Název tohoto přípravku souvisí s latinským názvoslovím „Algae“, které ve volném překladu znamená „řasy“.

bazén u jezera

Plavecké a rekreační bazény

Algicidní přípravky se běžně používají při úpravě užitkové vody v rekreačních a plaveckých bazénech. Velmi častým jevem je, že jsou vodní řasy rezistentní vůči běžné bazénové chemii a i při nejlepší péči dojde k tomu, že se rozmnoží, čímž vytvoří mléčný nebo barevný zákal. Těmto drobným mikroorganismům vyhovuje především dostatek slunečního záření a teplo, potýkají se s nimi i majitelé zahradních jezírek nebo akvaristé.
Odborníci, kteří tyto přípravky vyvíjí, doporučují upravit dávkování již pro preventivní účely, kdy se tím zabrání včas jejich výskytu. Algicid Techneco se aplikuje postupně, dávky jsou relativně malé a tím se připraví nádrž na největší nápor, který přichází v horkých slunečných dnech.

bazén u hotelu

Jak se aplikuje

Nejprve je třeba upravit pH bazénové vody, to je ostatně zásadní vždy při jakémkoli zásahu s bazénovou chemií. PH by mělo být v rozmezí od 6,8 do 7,5. Dávkování dodržujte vždy podle uvedených doporučení, např. u tekutých algicidů se na kubík vody jako prevence dávkuje zhruba 3 ml a vystačí přibližně na týden, v případě výskytu řas je to již téměř desetkrát větší množství. Nezapomínejte také na bezpečnostní opatření, kdy se účinná látka nesmí dostat do kontaktu s domácími zvířaty a s malými dětmi.