Vhodně zvolená forma je základ podnikání

Máte podnikatelský záměr, dostatek financí na rozjezd, ale ještě je nutné zvolit formu podnikání. Máte na výběr ze dvou možností. Buď budete osoba samostatně výdělečně činná anebo založíte právnickou osobu. Nicméně obě formy jsou si navzájem hodně podobné. Jedná se hlavně o nutnosti založení živnostenského oprávnění, mít čistý trestní rejstřík a prokázat, že vůči státu nedlužíte žádné peníze. Samozřejmě se i něčím liší. Určitě je velký rozdíl jak z pozice administrace tak také finanční náročnosti při založení. Samozřejmě je také rozdíl, zda budete fyzická osoba nebo právnická. Rozdíl je také v ručení za závazky podnikání, vedení účetnictví, daňové nebo jednoduché evidence. A také vnímání podnikatele je jiné u právnické osoby.
kancelář právníka.jpg

Jak vybrat správnou formu podnikání

 
Když jste ve stádiu rozhodování ohledně formy podnikání je potřeba si uvědomit pár skutečností a položit si důležité otázky. Tou první by měla být, zda budete podnikat sami nebo zda budete zaměstnávat další zaměstnance. A také jak reálné vidíte příjmy firmy za rok. Pokud se rozhodnete, že budete podnikat sami například jako automechanik, majitel eshopu s módou, kadeřnice a Váš příjem nebude vyšší za rok než 15 milionů je pro Vás určitě výhodnější si zařídit živnostenský list jako osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ. Výhodou je vedení zjednodušené evidence příjmů a výdajů a možnost při daňovém přiznání uplatnění výdajů paušálem.
 daňový poradci.jpg

Právnická osoba a její náležitosti

 
U právnické osoby je to úplně jinak. Vyplatí se založit, pokud budete u Vašeho podnikání přibírat i zaměstnance. I když se pouze rozhodnete podnikat s kamarádem je na zvážení založení právnické osoby. Může se jednat o akciovou společnost, komanditní společnost, družstvo a nejběžnější formou je společnost s ručeným omezeným neboli s.r.o. Právnická osoba musí vést účetnictví. To přináší firmě větší kontrolu nad hospodařením. Výhodou s.r.o. je, že společníci nebo zakladatel ručí za závazky společnosti pouze do výše souhrnů nesplacených části vkladů všech společníků. Právnická osoba je také brána na vyšší level a je u ostatních na trhu brána jako důvěryhodnější.