Podílové fondy

Výměnou za vložené finance získá podílník podílové listy, jejichž hodnota odpovídá výši investované částky. Kurs podílového listu podává informaci o tom, jak se zhodnocení portfolia fondu průběžně mění. Při prodeji investor získá svůj podíl na majetku fondu.

U každé investice se zvažují a hodnotí tři základní parametry. Je to výnos, což je informace o tom, kolik financí lze získat. Dále riziko nebezpečí ztráty investovaných financí. A dále likvidita, tedy to, jak rychle a za jakých podmínek lze investici změnit za hotovost.
zlatá cihlička u propisky

Tyto parametry se v nabídce podílových fondů různě mění. Zákazník si proto může vybrat přesně na míru fondy s např. různými typy rizik. Tím může rychle vydělat, ale zároveň může o finance rychle přijít. Čím nižší riziko, tím vyšší jistota, že o finance nepřijde a zároveň získá nižší výdělek. Pro delší uložení peněz lze využít fondy dluhopisové, akciové a smíšené.

Podílové listy většinou nemají fyzickou podobu, ale jsou vedeny na účtu cenných papírů. Za správu fondu jsou podílníkovi účtovány poplatky. Plátí vstupní poplatek, výjimečně výstupní poplatek a poplatek za vedení fondu.

Portfolia tvoří dluhopisy, akcie, podílové listy a část peněz je uložena na termínovaných vkladech. Pokud tedy jeden z nich propadne, celkově má tento propad na celou částku malý vliv. Chce-li si podílník své finance vybrat, u podílových listů má společnost povinnost zákazníkovi vyhovět bez jakékoliv sankce. Na výplatu má společnost časovou lhůtu 30 dní, ale většinou převod zajistí dříve. V případě velkých bank je převod uskutečněn během několika dní.
obchodní grafy

Je třeba ujasnit si to, že příjem z prodeje podílových fondů je třeba zdanit. Pro fyzické osoby, které jsou nepodnikateli, platí od 1. ledna 2014 výjimka. Investují-li déle než 3 roky, nebo neprovedli v daném kalendářním roce odkup podílových listů v celkové výši 100 000 Kč a výše, částku nedaní.