Studovat či nestudovat

Studovat dál či nestudovat? To je otázka, kterou si klade každý člověk, který právě absolvoval základní, střední či vysokou školu. Dnešní společenské normy si nejspíše žádají vzdělané občany, kteří jsou znalci ve svém oboru, ovšem položme si otázku zda opravdu potřebujeme, aby se společnost skládala pouze z takových lidí. K její odpovědi nám poslouží stavba budovy. Pro stavbu budovy  potřebujeme pevné základy, kvalitní střechu, zateplené zdi a podobně.
přenosný počítač
Ten, kdo bude vybírat materiál musí zcela jistě znát jeho kvalitu, jeho chování  za různých přírodních podmínek (déšť, sníh, vysoké teploty) a podle těchto parametrů vybere vhodný materiál pro jednotlivé části domu. Dále tu máme někoho, kdo rozvrhne místnosti a přidá nosné stěny tak, aby se celý dům během chvíle nezhroutil. Pro takové a další práce potřebujeme člověka, který je školený, zná materiály, je seznámený s různými reakcemi a dokáže předvídat. Ano, takový člověk by jistě měl mít jisté zkušenosti, které by měl ( ale nemusí) získat ve škole.
studující žena
Pak musíme mít někoho, kdo takovou budovu podle plánů postaví, takový člověk si samozřejmě ušpiní ruce, zapotí se, ale je na tuto činnost šikovný, má také zkušenosti, ovšem například jak stavět zeď, jak zapojit elektřinu, jak nasadit dvěře a podobně. Bez takových lidí bychom těžko něco postavili.
Zkrátka a dobře tedy potřebujeme oba dva typy lidí. Společnost by se tedy neobešla bez dobrých zámečníků, instalatérů a jiných osob, které využívají své síly k práci. Zároveň ale potřebujeme někoho, kdo celý systém navrhne, sepíše a vymyslí, takoví lidé mají své specializace, musí ale absolvovat vysoké školy, aby nabyli potřebných informací. Nyní se nám ovšem naskýtá otázka zda všechny obory středních či vysokých škol s ruzným zameřením jsou opravdu tak prospěšné a zda se díky nim absolvent lépe uplatní v tomto odvětví či ne. Vznikají totiž školy, které nedosahují takového stupně úrovně jako jiné, ovšem všechny po vystudování nabízejí maturitu či titul. Studenti třeba takové fakulty aplikovaných věd se tak dostávají na stejnou úroveň jako studenti, který studenti, kteří studují soukromou vysokou školu, kde ( neplatí pro všechny samozřejmě) získají titul poměrně snáze. To samé platí pro střední školy. Důležitý je totiž fakt, že školy pochopitelně potřebují studenty pro svou existenci. Vizitku školy dělají studenti, proto je pro ni velice důležité, aby co nejvíce žáků odmaturovalo či zakončilo školní docházku jinou zkouškou, zkrátka aby úspěšně takovou školu absolvovali.
svařovací technika
Vznikají tak nerovnosti mezi různými obory a berou se na stejnou váhu. A jistě není nutné nutit své dítě do vzdělání, pokud nechce jít dál samo od sebe. Takoví lidé se většinou skvěle uplatní v jiných oborech či jiných typech zaměstnání. Opět jde o subjektivní zájem a o naši vnitřní spokojenost. Není třeba se zbytečně nutit do studia, pokud to vyžaduje společnost. Záleží pouze na nás samotných.