Generika Spedra

Proč jsou nazývána jako generika? Toto označení v sobě nese obsahově zajímavou skutečnost, a to tu, že právě tento název označuje http://www.cleverandsmart.cz/mcafee-chybne-oznacuje-nektere-js-jako-maligni/ jakýsi druh náhradního léku. Přičemž se nejedná o nějaký podobný či jiný přípravek, ale o stejnou formu, čili se stejným složením, se stejnými účinnými látkami a se stejným množstvím těchto účinných látek. Rozdíl Read More

Studovat či nestudovat

Studovat dál či nestudovat? To je otázka, kterou si klade každý člověk, který právě absolvoval základní, střední či vysokou školu. Dnešní společenské normy si nejspíše žádají vzdělané občany, kteří jsou znalci ve svém oboru, ovšem položme si otázku zda opravdu potřebujeme, aby se společnost skládala pouze z takových lidí. K její odpovědi nám poslouží stavba budovy. Pro Read More